Werken aan de hand

Leer werken aan de hand met jouw paard - 4 uur en 20 minuten online lesmateriaal

Werk aan de hand is een zeer leuke en nuttige trainingsmethode. Het helpt je bij de communicatie met je paard en het verbeteren van het contact. Het is een ultieme trainingsvorm om je paard te gymnastiseren en nieuwe oefeningen aan te leren. Zowel voor de recreatieruiter als de Grand Prix ruiter is het een waardevolle aanvulling op het rijden.

Basis

In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de basis. De optoming(en), welke zijn er en hoe gebruik je alles correct? De basis communicatie en alle posities waarmee je de basisoefeningen kan uitvoeren worden uitgebreid behandeld. Net zoals dat je bij het rijden goed moet leren zitten en je lijf goed moet gebruiken, moet je dat bij Werk aan de hand ook leren! Wanneer die basis er is leer je vrij snel hoe je zijgangen kunt uitvoeren. In Deel 1 (module 1 tot en met 6) worden alle zijgangen behandeld. Er wordt niet alleen verteld wat de oefeningen inhouden, maar ook hoe je het uitvoert en waarom.

Ook worden de meest voorkomende fouten getoond en wordt er uitgelegd hoe je die fouten kan voorkomen of oplossen.

Piaffe en passage

Voor veel ruiters vormen de piaffe en de passage struikelblokken. Om de overstap naar de Zware Tour te maken moet het paard die oefeningen beheersen. Niet elk paard leert het makkelijk piaffe en passage en dan kan Werk aan de Hand een oplossing zijn. Omdat de ruiter er niet op zit kan het paard vaak zijn lijf makkelijker gebruiken tijdens deze moeilijke oefeningen. Ook gaat het leerproces met minder stress aan de hand. Omdat het paard jou ziet en jij het paard ziet, is het makkelijker communiceren.

Ook paarden die de piaffe en passage al beheersen, verbeteren enorm in deze oefeningen wanneer zij ook aan de hand getraind worden.

Voor werkelijke iedereen

Voor werkelijk iedereen kan Werk aan de Hand dus iets betekenen. Denk bijvoorbeeld ook aan oudere paarden waar je nog wel iets mee wilt doen, maar veel rijden niet meer wenselijk is. Voor iedereen die zijn paard beter wil leren kennen en meer plezier wil beleven aan het trainen. Voor paarden die gebaat zijn bij meer gymnastisch werk of revalidatietraining. Voor de ruiters die tegen piaffe en passage aanhangen. Voor de ruiters die hun piaffe en passage willen verbeteren.

Aarzel niet en begin vandaag nog met Werk aan de Hand! De cursus is zo opgezet dat iedereen meteen resultaat kan boeken!

Niet ingeschreven

Course Includes

  • 12 Masterclass

Work in hand

Learn Work in Hand with your horse: 4 hours and 20 minutes of online educational material.

Work in Hand is a very fun and useful training method. It helps you communicate with your horse and improve contact. It is an ultimate training form to supple your horse and to teach him new exercises. Both for the recreational rider and the Grand Prix rider it is a valuable addition to riding.

Much attention is on the basics. We look at the bridle with the longeing cavesson and the available materials, how do you use everything correctly? The basic communication and all positions with which you can perform the basic exercises are discussed extensively. Just as you have to learn to sit properly and use your body properly when riding, you also have to learn to use your body correct by Work in Hand. When the basics are there you will quickly learn how you can perform lateral work. In Part 1 (modules 1 to 6) all lateral movements are explained. It is not only told what the exercises entail, but also how you perform it well and what is the use of it.

The most common mistakes are also shown and it is explained how you can prevent or resolve those mistakes

Piaffe and passage

For many riders, the piaffe and the passage are stumbling blocks. To make the transition to the Intermediaire II or the Grand Prix, the horse must master those exercises. Not every horse learns piaffe and passage easily, then Work in Hand can be a good solution. Without the weight of the rider, the horse can often use his body more easily during these difficult exercises. The learning process also takes place with less stress. Because the horse sees you and you see the horse, it is easier to communicate and explain.

Horses that already control the piaffe and passage also improve enormously in these exercises when they are also trained in hand.

For every rider

Work in Hand can therefore mean something for everyone. For example, think of older horses that you still want to keep fit, but a lot of riding is no longer desirable. For everyone who wants to get to know his horse better and who wants to have more fun in training. For horses that benefit from more gymnastic work or rehabilitation training. For the riders who adhere to piaffe and passage. For the riders who want to improve their piaffe and passage.

Do not hesitate and start today with Work in Hand! The course is set up in such a way that everyone can immediately achieve results!

Niet ingeschreven

Course Includes

  • 12 Masterclass